Privacy Policy

Všechna práva vyhrazena
Tento server(web)je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele (Xtalk s.r.o.). Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, fotografie, ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
Společnost Xtalk s.r.o. si vyhrazuje právo informovat zákazníky o svých připravovaných aktivitách s využitím zmiňovaných osobních údajů a dále se společnost Xtalk s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům společnosti Xtalk s.r.o.. Poskytnutím údajů je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů uživatele a skutečnost, že tato data jsou poskytnuta dobrovolně.

V Klubu je přísný zákaz focení a natáčení
Zákaz focení a pořizování jakéhokoli záznamu a nahrávek, povinnost zachovávat diskrétnost o dění clubu a o dalších hostech.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do klubu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty.

Je zakázáno používání jakýchkoliv drog a omamných prostředků.

Kvalitní služby, Spolehlivost, Serióznost a důvěra
Kvalitu našich služeb stavíme na efektivní týmové spolupráci na principu důvěry a spolehlivosti, které přinášejí našim zákazníkům jistotu a pozitiví přístupek řešení případných problémů. Vůči našim zákazníkům, dodavatelům, úřadům i zaměstnancům vystupujeme vždy seriózně a korektně.

Jsme připraveni se svými zkušenostmi, flexibilitou a profesionálním přístupem pro Vás připravit ideální zázemí.

E-mail :